1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Josuabogen 23

1 Efter længere tids forløb, da Herren havde skaffet Israel ro for alle dets fjender rundt om, og Josua var blevet gammel og til års, 2 lod Josua hele Israel, de ældste, overhovederne, dommerne og tilsynsmændene kalde til sig og sagde til dem: »Jeg er blevet gammel og til års. 3 I har selv set alt, hvad Herren eders Gud har gjort ved alle disse folkeslag foran eder; thi det var Herren eders Gud, som kæmpede for eder. 4 Se, jeg har tildelt eders stammer som arvelod disse folk, som er tilbage af alle de folkeslag, jeg udryddede fra Jordan til det store hav vestpå; 5 og Herren eders Gud vil trænge dem tilbage foran eder og drive dem bort foran eder, og I skal tage deres land i besiddelse, som Herren eders Gud lovede eder. 6 Vær nu stærke og faste, så I giver agt på og handler efter alt, hvad der står skrevet i Moses's lovbog, og ikke viger derfra til højre eller venstre 7 Og ikke indlader eder med disse folk, som er tilbage iblandt eder; I må ikke påkalde deres guders navne eller sværge ved dem, ikke dyrke eller tilbede dem, 8 men I skal holde fast ved Herren eders Gud som hidtil. 9 Derfor drev jo Herren store og mægtige folkeslag bort foran eder. Ingen har kunnet holde stand over for eder til denne dag; 10 een mand iblandt eder jog tusinde på flugt; thi det var Herren eders Gud, som kæmpede for eder, som han havde lovet eder. 11 Våg da for eders livs skyld omhyggeligt over, at I elsker Herren eders Gud! 12 Thi dersom I falder fra og slutter eder til levningerne af disse folk, som er tilbage iblandt eder, og, besvogrer eder med dem eller, indlader eder i forbindelse med dem, 13 så skal I vide for vist, at Herren eders Gud ikke mere vil drive disse folkeslag bort fra eder, men de skal blive eder en snare og en fælde, en svøbe i eders sider og torne i eders øjne, indtil I selv bliver udryddet fra dette herlige land, som Herren eders Gud gav eder. 14 Se, jeg går nu al støvets gang; så betænk da med hele eders hjerte og hele eders sjæl, at ikke eet af alle de gode ord, Herren eders Gud talede til eder, faldt til jorden; alle sammen er de gået i opfyldelse for eder; ikke eet ord deraf faldt til jorden. 15 Men ligesom alle de gode ord, Herren eders Gud talede til eder, gik i opfyldelse på eder, således vil Herren også lade alle sine trusler gå i opfyldelse på eder, indtil han har udryddet eder fra dette herlige land, som Herren eders Gud gav eder. 16 Når I overtræder Herren eders Guds pagt, som han pålagde eder, og går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem, så vil Herrens vrede blusse op imod eder, og I vil hastelig blive udryddet fra det herlige land, han gav eder!«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV