1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Kolossenserbrevet 2

1 Jeg vil nemlig, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg er stedt i for jer og for dem i Laodikea og for alle de andre, som aldrig har truffet mig personlig, 2 for at deres hjerter må opmuntres, derved at de sammenknyttes i kærlighed og når til den fuldvisse indsigts hele rigdom og til erkendelse af Guds hemmelighed: Kristus, 3 i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult til stede. 4 Dette siger jeg, for at ingen skal bedrage jer med overtalende ord. 5 Thi selv om jeg også legemligt er fraværende, er jeg dog i ånden hos jer og glæder mig ved at se den orden, som findes hos jer, og fastheden i jeres tro på Kristus. 6 Da I nu har modtaget Kristus Jesus som Herren, sålev jeres liv i ham, 7 idet I er rodfæstede i ham og i ham opbygges og befæstes i troen, således som I har lært, og bliver rige på taksigelse. 8 Tag jer i agt, at ikke nogen skal fange jer ved verdslig visdom og tomt bedrag, som støtter sig på menneskers overlevering og verdens »magter« ikke på Kristus. 9 Thi i ham bor hele guddomsfylden legemlig, 10 og i denne fylde har I del, idet I er i ham, som er hoved for enhver magt og myndighed. 11 I ham er I også blevet omskåret med en omskærelse, som ikke bliver udført med hænder, men består i aflæggelsen af det kødelige legeme, det vil sige Kristus-omskærelsen, 12 idet I blev begravet med ham i dåben, og i den blev I også sammen med ham opvakt ved troen på Guds virkekraft, da han opvakte ham fra de døde. 13 Ja, også jer, som var døde i jeres overtrædelser og uomskårne, syndige menneskenatur, jer levendegjorde Gud sammen med ham, da han tilgav os alle vore overtrædelser. 14 Han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelser, det, som var imod os; han tog det bort ved at nagle det til korset. 15 Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue, da han førte dem i sejrstog ved Kristus. 16 Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til højtid, nymåne eller sabbat; 17 det er alt sammen kun en skygge af det, der skulle komme, men sagen selv kom med Kristus. 18 Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, hvis lyst står til »ydmyghed« og engledyrkelse, og som fordyber sig i, hvad han har set i syner, uden grund opblæst af sit kødelige sind, 19 og som ikke holder fast ved hovedet, nemlig ham, ud af hvem hele legemet vokser Guds vækst, medens det hjælpes og sammenholdes ved sine bindeled og bånd. 20 Når I med Kristus er døet bort fra verdens »magter«, hvorfor vil I da, som om I stadig levede i verden, gå ind under forskrifter: 21 »Tag ikke, smag ikke, rør ikke!« 22 ting, der alle er bestemt til at bruges op og forgå alt efter menneskebud og menneskelære? 23 Thi alt sådant har vel med sin selvgjorte gudsdyrkelse og »ydmyghed« og skånselsløshed mod legemet ry for visdom, men der er ikke nogen ære ved det; det tjener kun til tilfredsstillelse af den syndige menneskenatur!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV