1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Kolossenserbrevet 3

1 Når I altså er opvakt sammen med Kristus, så søg det, som er oventil, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre hånd. 2 Tragt efter det, som er oventil, ikke efter det, som hører jorden til. 3 I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. 4 Når Kristus, vort liv, åbenbares, da skal også I åbenbares sammen med ham i herlighed«. 5 Så overgiv da til døden de lemmer, der hører jorden til: utugt, urenhed, begær, ond lyst, også havesygen, som jo er afgudsdyrkelse; 6 for disse synders skyld kommer Guds vrede. 7 I dem vandrede også I engang, da I levede jeres liv i dem. 8 Men nu skal også I aflægge det alt sammen: vrede, hidsighed, ondskab, spot, skamløs snak af jeres mund. 9 Lyv ikke for hverandre, da I jo har afført jer det gamle menneske med dets gerninger 10 og iført jer det nye, som fornyes til sand erkendelse efter hans billede, der skabte det. 11 Her er ikke forskel på græker og jøde, omskåren og uomskåren, barbar, skyte, træl og fri, men Kristus er alt og i alle. 12 Så ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed. godhed ydmyghed sagtmodighed, tålmodighed; 13 bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden; ligesom Herren tilgav jer, således skal også I gøre! 14 Og over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er det fuldkomne bånd. 15 Og lad Kristi fred råde i jeres hjerter; til den blev I kaldede som lemmer på samme legeme; og vær taknemmelige! 16 Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer, så I med al visdom lærer og påminder hverandre med salmer, hymner og åndelige sange og synger med taknemmelighed i jeres hjerter for Gud. 17 Og alt, hvad I tager jer for i ord eller handling, gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud Fader tak ved ham. 18 I hustruer skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. 19 I mænd! elsk jeres hustruer, og vær ikke bitre imod dem. 20 I børn! adlyd jeres forældre i alt, thi det er Herren velbehageligt. 21 I fædre! lad være at opirre jeres børn, for at de ikke skal blive forskræmte. 22 I trælle! vær i alle forhold lydige mod jeres jordiske herrer, ikke med øjentjeneste som de, der vil tækkes mennesker, men af et oprigtigt hjerte i ærefrygt for Herren. 23 Hvad I end har for, gør det af hjertet som for Herren og ikke for mennesker. 24 I ved jo, at I til gengæld af Herren skal få arven; Kristus skal være den Herre, I tjener. 25 Thi den, som gør uret, skal få igen, hvad uret han gjorde, og der er ikke personsanseelse.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV