1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Kolossenserbrevet 4

1 I herrer! yd jeres trælle, hvad ret og billigt er; I ved jo, at også I har en Herre i Himmelen. 2 Vær udholdende i bønnen og årvågne i den med taksigelse. 3 Og bed tillige for os, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristi hemmelighed, for hvis skyld jeg også er i lænker; 4 ja, bed om, at jeg må åbenbare den med de rette ord. 5 Omgås med visdom dem, der er udenfor, så I udnytter det gunstige øjeblik. 6 Jeres tale skal altid være vindende, krydret med salt, så I ved, hvorledes I bør svare enhver især. 7 Hvorledes det går mig i alle måder, vil Tykikus, den elskede broder og trofaste hjælper og medtjener i Herren, meddele jer; 8 ham sender jeg til jer, for at I kan få at vide, hvordan vi har det, og for at han skal opmuntre jeres hjerter. 9 Tillige sender jeg Onesimus, den tro og elskede broder, som er en af jeres egne. De vil fortælle jer, hvorledes alt står til her. 10 Min medfange Aristarkus sender hilsen til jer, og det samme gør Markus, Barnabas' fætter, som I har fået pålæg om; hvis han kommer til jer, så tag vel imod ham. 11 Også Jesus, som kaldes Justus, sender hilsen. Af de omskårne er disse de eneste medarbejdere for Guds rige, som har været mig til trøst. 12 Epafras, som er en af jeres egne, sender hilsen til jer; han er en Kristi Jesu tjener og strider altid for jer i sine bønner, for at I må stå fast, fuldkomne og fuldt forvissede om, hvad der i enhver sag er Guds vilje. 13 Thi jeg giver ham det vidnesbyrd, at han har megen møje for jer og for dem i Laodikea og dem i Hierapolis. 14 Lægen Lukas, den elskede, hilser jer, og Demas. 15 Hils brødrene i Laodikea og Nymfa og menigheden i hendes hus. 16 Og når dette brev er læst op hos jer, så sørg for, at det tillige bliver læst op i laodikensernes menighed, og at I også får brevet fra Laodikea at læse. 17 Og sig til Arkippus: Agt vel på den tjeneste, du har fået i Herren, så du gør fyldest i den. 18 Hilsen med min, Paulus', hånd! Kom mine lænker i hu! Nåden være med eder!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV