1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Malakias bog 1

1 Et udsagn; Herrens ord til Israel ved Malakias. 2 Jeg elsker eder, siger Herren; men i spørger: »hvori har du vist, at du elsker os?« Er Esau ikke Jakobs broder, lyder det fra Herren, og dog elsker jeg Jakob 3 og hader Esau. Jeg bar gjort hans bjerge til ørk og hans arvelod til øde. 4 Når Edom siger: »Vi er ødelagt, men vi bygger atter på tomterne«. Så siger Hærskares Herre: De bygger, men jeg river ned! de skal kaldes gudløsheds land og det folk, Herren i al evighed vredes på. 5 I skal se det med egne øjne og sige: »Herrens vælde når ud over Israels grænser.« 6 En søn ærer sin fader, en træl frygter sin herre. Men er jeg fader, hvor er da min ære, og er jeg herre, hvor er da frygten for mig? siger Hærskares Herre til eder, i præster, som ringeagter mit navn. I spørger: »hvorved har vi ringeagtet dit navn?« 7 Ved at bringe urent brød på mit alter! I spørger: »Hvorved har vi gjort det urent?« Ved at sige: »Herrens bord er lidet værd.« 8 Når i bringer blinde dyr som offer, er der så ikke noget ondt deri? når i bringer halte og syge dyr, er der så ikke noget ondt deri? Bring dem engang til din statholder! Mon han vil synes derom og tage vel imod dig? siger Hærskares Herre. 9 Og så vil i stemme Gud til mildhed dermed, at han må være os nådig! Fra eders hånd kommer slige ting! Mon han vil tage vel imod eder, siger Hærskares Herre. 10 Ville dog en af eder lukke dørene, så i ikke til ingen gavn skulle gøre ild på mit alter! Jeg bryder mig ikke om eder, siger Hærskares Herre, og ønsker ikke offergaver af eders hånd. 11 Thi fra stedet, hvor solen står op, til stedet, hvor den går ned, er mit navn stort iblandt folkene, og alle vegne bringes der mit navn røgoffer og rene offergaver; thi mit navn er stort iblandt folkene, siger Hærskares Herre. 12 Men i vanhelliger det ved at sige: »Herrens bord er urent, og ussel frugt er hans mad.« 13 og i siger: »hvilket slid!« og blæser derad, siger Hærskares Herre; i bringer noget røvet, ja halte og syge dyr; det er offergaven, i bringer! Skulle jeg ønske at modtage den af eders hånd? siger Herren. 14 Forbandet være den bedrager, som i sin hjord har et handyr og lover mig det, men ofrer Herren et dyr, som ikke dur! Thi en stor konge er jeg, siger Hærskares Herre, og mit navn er frygtet blandt folkene.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV