1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Malakias bog 2

1 Og nu udgår følgende påbud til eder, i præster; 2 hvis I ikke adlyder og lægger eder på sinde at holde mit navn i ære, siger Hærskares Herre, så sender jeg forbandelse over eder og vender eders velsignelse til forbandelse, ja til forbandelse, fordi i ikke lægger eder det på sinde. 3 Se, jeg afhugger armen på eder og kaster skarn i ansigtet på eder, skarnet fra eders højtider, og eders ofre oven i købet; 4 og i skal kende, at jeg har sendt eder dette påbud, fordi jeg har en pagt med Levi, siger Hærskares Herre. 5 Min pagt med ham var, at jeg skulle give ham liv og fred, og han skulle frygte mig og bæve for mit navn; 6 sandheds lære var i hans mund, svig fandtes ikke på hans læber; i fred og sanddrughed vandrede han med mig, og mange holdt han fra brøde. 7 Thi præstens læber vogter på kundskab, og vejledning søger man af hans mund; thi han er Hærskares Herres sendebud. 8 Men i veg bort fra vejen; mange har i bragt til fald ved eders vejledning, Levis pagt har i ødelagt, siger Hærskares Herre. 9 Derfor har jeg også gjort eder ringeagtede og oversete af alt folket, fordi i ikke tager vare på mine veje eller bryder eder om loven. 10 Har vi ikke alle en og samme fader, er det ikke en og samme Gud, som bar skabt os? Hvorfor er vi da troløse mod hverandre, så vi vanhelliger vore fædres pagt? 11 Juda er troløst, og vederstyggelighed øves i Israel og Jerusalem; thi Juda vanhelliger den helligdom, Herren elsker, og tager en fremmed Guds datter til ægte. 12 Herren unddrage den mand, som gør sligt, en til at våge og svare i Jakobs telte og en til at frembære offergave forHærskares Herre! 13 Og for det andet gør I dette: I hyller Herrens alter i tårer, gråd og klage, så han ikke mere vender sig til offergaven eller med glæde modtager gaver af eders hånd. 14 Og i spørger: »hvorfor?« Fordi Herren var vidne mellem dig og din ungdomshustru, mod hvem du har været troløs, skønt hun hører til dit folk og deler din tro. 15 Således gør ingen, så længe der er ånd i ham. Hvorledes har det sig med ham? han ønsker afkom for Gud. Så tag vare på eders ånd, og ingen være troløs imod sin ungdomshustru! 16 Thi jeg hader skilsmisse, siger Herren, Israels Gud, og at man hyller sin klædning i uret, siger Hærskares Herre. Så tag eder i vare for eders ånds skyld og vær ikke troløse! 17 I trætter Herren med eders ord. Og i spørger: »Hvorved trætter vi?« ved at sige: »Enhver som gør ondt, er god i Herrens øjne; i dem har han behag; hvor er ellers dommens Gud?«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV