1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Markusevangeliet 16

1 Da sabbaten var omme, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs moder, og Salome vellugtende salver for at gå hen og salve ham. 2 Og ganske tidlig på den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. 3 Og de sagde til hverandre: »Hvem skal vælte os stenen fra indgangen til graven?« 4 Men da de så op, ser de, at stenen var væltet fra (den var nemlig meget stor). 5 Og da de kom ind i graven, så de en ung mand sidde ved den højre side iført en lang, hvid klædning, og de blev forfærdede. 6 Men han siger til dem: »Bliv ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede; han er opstanden, han er ikke her; se, dér er stedet, hvor de lagde ham. 7 Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går forud for jer til Galilæa; dér skal I se ham, som han har sagt jer.« 8 Og de gik ud og flygtede bort fra graven, thi de skælvede og var helt ude af sig selv; og de sagde ikke noget til nogen, thi de var bange. [Alt, hvad der var befalet dem, fortalte de i korthed til Peter og hans fælder. Derefter udsendte Jesus selv gennem dem, fra østen og indtil vesten, den hellige og uforgængelige prædiken om den evige frelse.] 9 »Da han var opstanden tidlig om morgenen på den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, af hvem han havde uddrevet syv onde ånder. 10 Hun gik hen og fortalte det til dem, der havde været med ham, og som nu sørgede og græd. 11 Men da de hørte, at han levede og var set af hende, mødte de det med vantro. 12 Derefter viste han sig i en anden skikkelse for to af dem undervejs, mens de gik ud på landet. 13 De gik også hen og fortalte de andre det. Men heller ikke dem troede de. 14 Siden viste han sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro, og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, som havde set ham opstanden. 15 Og han sagde til dem: »Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen« 16 Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem, der tror: i mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger; 18 de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske.« 19 Så blev Herren efter at have talt med dem optaget til Himmelen og satte sig ved Guds højre hånd. 20 Men de gik ud og prædikede alle vegne. Og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV