1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Markusevangeliet 2

1 Nogle dage senere gik han igen ind i Kapernaum. Og da det rygtedes, at han var hjemme, 2 strømmede der så mange folk sammen, at der ikke mere var plads, ikke engang uden for døren; og han talte ordet til dem. 3 Og de kommer til ham med en lam, der blev båret af fire mand. 4 Og da de ikke kunne få ham bragt helt hen til ham for folkeskaren, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde brudt hul, firede de sengen ned, hvorpå den lamme lå. 5 Og da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn! dine synder forlades dig.« 6 Men nogle af de skriftkloge sad der og tænkte i deres hjerter: 7 »Hvor kan denne mand sige sådan noget? Han taler gudsbespotteligt. Hvem kan forlade synder uden én, nemlig Gud?« 8 Men Jesus mærkede straks i sin ånd, at de tænkte således ved sig selv, og han sagde til dem: »Hvorfor tænker I dette i jeres hjerter? 9 Hvad er lettest, at sige til den lamme: »Dine synder forlades dig,« eller at sige: »Stå op, og tag din seng og gå?« 10 Men for at I skal vide, at Menneskesønnen har magt på jorden til at forlade synder så siger han til den lamme: 11 »Jeg siger dig: Stå op, tag din seng og gå hjem!« 12 Og han stod op og tog straks sengen og gik bort i alles påsyn, så de alle blev ude af sig selv af forundring og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set mage.« 13 Så gik han igen ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han lærte dem. 14 Og da han gik forbi, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han siger til ham: »Følg mig!« Og han stod op og fulgte ham. 15 Senere sad han til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med Jesus og hans disciple; thi mange af dem fulgte ham stadig. 16 Da nu de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste med tolderne og synderne, spurgte de hans disciple: »Hvor kan han spise sammen med toldere og syndere?« 17 Men da Jesus hørte det, siger han til dem: »De raske har ikke brug for læge, men de syge. Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere.« 18 Johannes' disciple og farisæerne holdt netop faste, og folk kommer så og spørger ham: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« 19 Da svarede Jesus: »Kan brudesvendene faste, medens brudgommen er hos dem? Nej, så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. 20 Men der skal komme dage, da brudgommen er taget fra dem, og da skal de faste, på den dag. 21 Ingen syr et stykke uvalket klæde på en gammel klædning; for så river den nye lap på den gamle klædning denne itu, og hullet bliver værre. 22 Og ingen hælder ung vin på gamle lædersække; for så vil vinen sprænge sækkene, og både vinen og sækkene ødelægges; nej, hæld ung vin på nye lædersække!« 23 Og det skete, at han på sabbaten vandrede igennem en kornmark, og hans disciple gav sig til at plukke aks, mens de gik. 24 Farisæerne sagde da til ham: »Se, hvorfor gør de noget, man ikke har lov til på en sabbat?« 25 Og han siger til dem: »Har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans ledsagere kom i nød og blev sultne? 26 hvordan han, da Abjatar var ypperstepræst, gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som kun præsterne har lov at spise, ja, også gav sine ledsagere noget.« 27 Og han sagde til dem: »Sabbaten er blevet til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. 28 Så er da Menneskesønnen også herre over sabbaten.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV