1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Mattæusevangeliet 16

1 Farisæerne og saddukæerne kom nu til ham, og for at sætte ham på prøve bad de ham vise dem et tegn fra Himmelen. 2 Men han svarede og sagde til dem: »Om aftenen siger I: Det bliver smukt vejr, thi himmelen er rød, 3 og om morgenen: I dag bliver det uroligt vejr, thi himmelen er rød og mørk. Himmelens udseende forstår I at tyde, tidernes tegn derimod ikke. 4 En ond og utro slægt kræver tegn; men der skal ikke gives den andet tegn end Jonas' tegn.« Og han forlod dem og gik bort. 5 Da disciplene nu kom over til den anden bred, havde de glemt at tage brød med. 6 Og Jesus sagde til dem: »Se til, at I tager jer i vare for farisæernes og saddukæernes surdej!« 7 Men de talte med hverandre og sagde: »Det er, fordi vi ikke tog brød med.« 8 Men da Jesus mærkede det, sagde han: »I lidettroende! hvorfor taler I med hverandre om, at I ikke har taget brød med? 9 Forstår I endnu ikke? Husker I heller ikke de fem brød til de fem tusinde, og hvor mange kurve I da fik? 10 Eller de syv brød til de fire tusinde, og hvor mange kurve I da fik? 11 Hvor kan det så være, I ikke forstår, at det ikke var om brød, jeg talte til jer? Men tag jer i vare for farisæernes og saddukæernes surdej.« 12 Da forstod de, at han ikke havde talt om at tage sig i vare for surdejen i brød, men for farisæernes og saddukæernes lære. 13 Da Jesus var kommen til egnen ved Kæsarea Filippi, spurgte han sine disciple og sagde: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« 14 De svarede: »Nogle siger: Johannes Døber; andre: Elias; andre: Jeremias eller en anden af profeterne.« 15 Han spørger dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« 16 Og Simon Peter svarede og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.« 17 Da svarede Jesus og sagde til ham: »Salig er du, Simon Jonas« søn! thi det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min Fader, som er i Himlene. 18 Så siger også jeg til dig, at du er Petrus, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og Dødsrigets porte skal ikke få magt over den. 19 Og jeg vil give dig Himmerigets nøgler, og hvad du binder på jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på jorden, det skal være løst i Himlene.« 20 Da forbød han sine disciple strengt at sige til nogen, at han var Kristus. 21 Fra den tid begyndte Jesus at give sine disciple til kende, at han skulle gå til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og dræbes, men opvækkes på den tredje dag. 22 Da tog Peter ham til side, begyndte at sætte ham i rette og sagde: »Gud bevare dig, Herre. Nej, sådan må det ingenlunde gå dig!« 23 Men han vendte sig og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! du er mig til forargelse; thi du sanser ikke, hvad Guds er, men kun, hvad menneskers er.« 24 Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig! 25 Thi den, som vil frelse sit liv, skal miste det; men den, som nister sit liv for min skyld, skal bjærge det. 26 Thi hvad gavner det et menneske, om han vinder den hele verden, men må bøde med sin sjæl? Eller hvad kan et menneske give til vederlag for sin sjæl? 27 Thi Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighed med sine engle; og da skal han gengælde enhver hans gerning. 28 Sandelig siger jeg eder: der er nogle af dem, som står her, der ikke skal smage døden, førend de ser Menneskesønnen komme i sit rige.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV