1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Mattæusevangeliet 2

1 Da nu Jesus var født i Betlehem i Judæa, i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vismænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: 2 »Hvor er jødernes nyfødte konge? thi vi har set hans stjerne i østen og er kommet for at tilbede ham.« 3 Men da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham; 4 og han samlede alle folkets ypperstepræster og skriftkloge og søgte hos dem at få at vide, hvor Kristus skulle fødes. 5 Og de sagde til ham: »I Betlehem i Judæa; thi således er der skrevet ved profeten: 6 Og du, Betlehem i Judas land, du er ingenlunde den mindste blandt Judas herskere; thi af dig skal der udgå en hersker, som skal være hyrde for mit folk Israel.« 7 Derefter lod Herodes mændene kalde og fik af dem nøje besked om tiden, da stjernen havde vist sig. 8 Så sendte han dem til Betlehem med de ord: »Gå hen og forhør jer nøje om barnet; og når I har fundet det, så lad mig det vide, for at også jeg kan komme og tilbede det.« 9 Da de havde hørt kongens ord, gav de sig på vej; og se, stjernen, som de havde set i østen, gik foran dem, indtil den kom og stod over det sted, hvor barnet var. 10 Og da de så stjernen, fyldtes de af en meget stor glæde. 11 Og de gik ind i huset og så barnet med dets moder Maria; da faldt de ned og tilbad det, og de lukkede op for deres skatte og bragte det gaver: guld, røgelse og myrra. 12 Siden blev de i en drøm advaret af Gud mod at vende tilbage til Herodes; og ad en anden vej drog de tilbage til deres land. 13 Men da de var draget bort, se, da viser en Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: »Stå op, tag barnet og dets moder med dig og flygt til Ægypten og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter barnet for at dræbe det.« 14 Da stod han op og tog barnet og dets moder med sig ved nattetid og drog bort til Ægypten. 15 Dér blev han indtil Herodes' død, for at det skulle gå i opfyldelse, som Herren talte ved profeten, der siger: »Fra Ægypten kaldte jeg min søn.« 16 Da Herodes nu så, at han var blevet narret af vismændene, blev han meget vred og sendte folk hen, og i Betlehem og hele dets omegn lod han alle drengebørn på to år og derunder myrde, svarende til den tid, han havde fået besked om af vismændene. 17 Da gik det i opfyldelse, som er talt ved profeten Jeremias, der siger: 18 »En røst hørtes i Rama, gråd og megen jamren; Rakel græd over sine børn og ville ikke lad sig trøste, thi de er ikke mere.« 19 Men da Herodes var død, se, da viser en Herrens engel sig i en drøm for Josef i Ægypten og siger: 20 »Stå op, tag barnet og dets moder med dig og drag til Israels land; thi de, som stræbte barnet efter livet, er nu døde.« 21 Da stod han op, tog barnet og dets moder med sig og kom til Israels land. 22 Men da han hørte, at Arkelaus var konge over Judæa i sin fader Herodes' sted, frygtede han for at drage derhen; og han blev i en drøm advaret af Gud og drog bort til Galilæas egne. 23 Og han kom og bosatte sig i en by ved navn Nazaret, for at, det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeterne, at ham skulle kaldes nazaræer.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV