1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Mattæusevangeliet 24

1 Da Jesus havde forladt helligdommen og gik bort, kom hans disciple hen til ham og pegede på helligdommens bygninger. 2 Og han tog til orde og sagde til dem: »Ser I ikke alt dette? Sandelig siger jeg eder: her skal ikke lades sten på sten tilbage, alt skal brydes ned.« 3 Da han nu sad på Oliebjerget, kom hans disciple hen til ham, og mens de var alene med ham, sagde de: »Sig os, når skal dette ske? Og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende?« 5 5. Thi mange skal komme i mit navn og sige: »Jeg er Kristus«; og de skal føre mange vild. 4 Da svarede Jesus og sagde til dem: »Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. 6 I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter. Se til, at I ikke lader jer skræmme, thi det må komme således. Dog, det er endnu ikke enden. 7 Thi folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der. 8 Men alt det er kun veernes begyndelse. 9 Så skal man overgive jer til trængsel og slå jer ihjel, og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld. 10 Og da skal mange bringes til fald og forråde hverandre og hade hverandre. 11 Og mange falske profeter skal fremstå og føre mange vild. 12 Og fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste. 13 Men den, som holder ud indtil enden, han skal frelses. 14 Og dette evangelium om Riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme. 15 Når I da ser ødelæggelsens vederstyggelighed, hvorom der er talt ved profeten Daniel, stå på hellig grund (den, som læser det, han give agt!) 16 så skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; 17 den, der er påtaget, skal ikke stige ned for at hente det, der er i huset; 18 og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem for at hente sin kappe! 19 Ve dem, der er frugtsommelige, og dem, der giver die, i de dage! 20 Og bed om, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren, ej heller på en sabbat; 21 thi da skal der komme en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu og heller ikke senere skal komme. 22 Og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkortes. 23 Hvis nogen da siger til jer: »Se, her er Kristus,« eller »der«! så skal I ikke tro det. 24 Thi falske messias'er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild. 25 Se, jeg har sagt jer det forud. 26 Hvis de altså siger til jer: »Se, han er i ørkenen,« så gå ikke derud; »se, han er i kamrene«, så tro det ikke! 27 Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens' komme være. 28 Hvor ådselet er, der vil gribbene flokkes. 29 Straks efter trængselen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne skal falde ned fra himmelen, og himlenes kræfter rystes. 30 Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen; og da skal alle folkestammer på jorden jamre sig, og de skal se »Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og megen herlighed«. 31 Og han skal sende sine engle ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner og fra himlenes yderste grænser. 32 Lær en lignelse af figentræet: Når dets grene først er blevet saftfulde og får blade, så skønner I, at sommeren er nær. 33 Således kan I også skønne, når I ser alt dette ske, at han er nær for døren. 34 Sandelig siger jeg eder: denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket. 35 Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. 36 Men den dag og time kender ingen, ikke engang Himlenes engle, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen alene. 37 Thi ligesom i Noas dage, således skal det gå ved Menneskesønnens komme. 38 Som de levede i dagene før syndfloden: de åd og drak, tog til ægte og gav til ægte lige til den dag, da Noa gik ind i arken, 39 og de ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort sådan skal det også gå ved Menneskesønnens komme. 40 Da skal to mænd være sammen på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. 41 To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, den anden lades tilbage. 42 Våg derfor, thi I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. 43 Men det skal I vide, at hvis husbonden vidste, i hvilken nattevagt tyven kom, så ville han våge og ikke finde sig i, at der skete indbrud i hans hus. 44 Derfor vær også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer. 45 Hvem er så den tro og kloge tjener, som hans herre har sat over sit tyende til at give dem deres mad i rette tid? 46 Salig er den tjener, som hans herre, når han kommer, finder i færd med at gøre sådan. 47 Sandelig siger jeg eder: han vil sætte ham over alt, hvad han ejer. 48 Men hvis det er en dårlig tjener, der tænker ved sig selv: »Min herre lader vente På sig« 49 og så giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svirebrødre, 50 da skal den tjeners herre komme på en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, 51 og sønderhugge ham og give ham plads blandt hyklerne; der skal der være gråd og tænderskæren.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV