1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Mattæusevangeliet 28

1 Men efter sabbaten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. 2 Og se, da blev der et stort jordskælv; thi en Herrens engel steg ned fra Himmelen og gik frem og væltede stenen bort og satte sig på den. 3 Hans udseende var som lynild, og hans klædning hvid som sne. 4 Og de, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. 5 Men engelen tog til orde og sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Thi jeg ved, at det er Jesus, den korsfæstede, I søger efter. 6 Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå! 7 Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstanden fra de døde; og se, han går forud for jer til Galilæa; der skal I se ham. Se, nu har jeg sagt jer det.« 8 Så skyndte de sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. 9 Men se, da kom Jesus dem i møde og sagde: »Vær hilset!« Og de gik hen til ham og omfavnede hans fødder og tilbad ham. 10 Da siger Jesus til dem: »Frygt ikke! Gå hen og fortæl mine brødre, at de skal gå til Galilæa; der skal de se mig.« 11 Medens de var på vejen, se, da kom nogle af vagten ind i byen og meldte ypperstepræsterne alt det, der var sket. 12 Og de samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum Penge, 13 idet de sagde: »I skal sige: »Hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov« 14 Og hvis det skulle komme landshøvdingen for øre, skal vi stille ham tilfreds og sørge for, at I ikke får ubehageligheder.« 15 Så tog de imod pengene og gjorde, som man havde forklaret dem. Og det rygte spredtes blandt jøderne indtil den dag i dag. 16 De elleve disciple drog derefter til Galilæa, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. 17 Og da de så ham, tilbad de ham. Men der var nogle, som tvivlede. 18 Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. 19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, 20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV