1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Mattæusevangeliet 7

1 Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv dømmes, 2 og det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt. 3 Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men bjælken i dit eget øje lægger du ikke mærke til? 4 Eller hvor kan du sige til din broder: »Lad mig tage splinten ud af dit øje;« og se, der sidder en bjælke i dit eget øje. 5 Hykler! tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart til at tage splinten ud af din broders øje. 6 Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal træde dem ned med fødderne og så vende sig om og sønderrive jer. 7 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. 8 Thi enhver, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op. 9 Eller er der iblandt jer nogen, som vil give sin søn en sten, når han beder ham om brød, 10 eller give ham en slange, når han beder ham om en fisk? 11 Når da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres Fader, som er i Himlene, give gode gaver til dem, som beder ham! 12 Derfor, alt hvad I vil, at menneskene skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem; thi sådan er loven og profeterne. 13 Gå ind ad den snævre port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de, der går ind ad den; 14 og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den. 15 Vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i fåreklæder, men i deres indre er glubske ulve. 16 Af deres frugter skal I kende dem. Kan man plukke druer af tjørn eller figener af tidsler? 17 Således bærer hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ bærer slette frugter. 18 Et godt træ kan ikke bære slette frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. 19 Ethvert træ, der ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. 20 Altså: af deres frugter skal I kende dem. 21 Ikke enhver, der siger til mig: »Herre, Herre!« skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal sige til mig på hin dag«: »Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?« 23 Og da vil jeg sige dem rent ud: »Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret« 24 Derfor: enhver, der hører de ord, jeg her har sagt, og handler efter dem, han ligner en klog mand, som byggede sit hus på klippegrund. 25 Og regnen styrtede ned, og vandstrømmene kom, og vindene blæste og kastedes mod det hus, men det faldt ikke; thi dets grundvold var lagt på klippen. 26 Men enhver, der hører de ord, jeg her har sagt, og ikke handler efter dem, ligner en dåre, som byggede sit hus på sand. 27 Og regnen styrtede ned, og vandstrømmene kom, og vindene blæste og slog imod det hus; og det faldt, og dets fald var stort.« 28 Og det skete, da Jesus var færdig med at tale disse ord, var folkeskarerne slået af forundring over hans lære; 29 thi han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV