1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Mikas bog 5

1 Og du du Betlehems-Efrata, liden til at være blandt Judas tusinder! Af dig skal udgå mig een til at være hersker i Israel. Hans udspring er fra fordum, fra evigheds dage. 2 Derfor giver han dem hen, så længe til hun, som skal føde, føder, og resten af hans brødre vender hjem til israeliterne. 3 Han skal stå og vogte i Herrens kraft, i Herren sin Guds høje navn. De skal bo trygt, thi nu skal hans storhed nå jordens grænser. 4 Og han skal være fred. Når Assur trænger ind i vort land, og når han træder ind i vore borge, stiller vi syv hyrder imod ham og otte fyrstelige mænd, 5 som skal vogte Assurs land med sværd og nimrods land med klinge. Og han skal fri os fra Assur, når han trænger ind i vort land, træder ind på vore enemærker. 6 Da bliver Jakobs rest i de mange folkeslags midte som dug, er kommer fra Herren, som regnens dråber på græs, der ikke venter på nogen eller bier på menneskens børn. 7 Da bliver Jakobs rest blandt folkene i de mange folkeslags midte som en løve blandt skovens dyr, en ungløve blandt fårehjorde, der nedtramper, når den går frem, og sønderriver redningsløst. 8 Din hånd skal være over dine uvenner, alle dine fjender ryddes bort. 9 På hin dag, lyder det fra Herren, udrydder jeg hestene af dig, dine stridsvogne gør jeg til intet. 10 Rydder byerne bort i dit land, river alle dine fæstninger ned, 11 rydder trolddommen bort af din hånd, tegntydere får du ej mer; 12 jeg rydder dine billeder bort, stenstøtterne bort af din midte og du skal ikke mer tilbede dine hænders værk. 13 Jeg udrydder dine Asjerer og lægger dine afguder øde; 14 i vrede og harme tager jeg hævn over folk, som ikke vil høre.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV