1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Nehemias bog 6

1 Da det nu kom Sanballat, araberen Gesjem og vore andre fjender for øre, at jeg havde bygget muren, og at der ikke var flere huller i den - dog havde jeg på den tid ikke sat fløje i portene - 2 sendte Sanballat og Gesjem bud og opfordrede mig til en sammenkomst i kefirim i onodalen. Men de havde ondt i sinde imod mig. 3 Derfor sendte jeg bud til dem og lod sige: »Jeg har et stort arbejde for og kan derfor ikke komme derned; hvorfor skulle arbejdet standse? Og det ville ske, hvis jeg lod det ligge for at komme ned til eder. 4 Fire gange sendte de mig samme bud, og hver gang gav jeg dem samme svar. 5 Da sendte Sanballat for femte gang sin tjener til mig med samme bud, og han havde et åbent brev med, 6 i hvilket der stod: det hedder sig blandt folkene, og Gasjmut bekræfter det, at du og jøderne pønser på oprør; derfor er det, du bygger muren, og at du vil være deres konge. 7 Og du skal endog have fået profeter til i Jerusalem at udråbe dig til konge i Juda. Dette rygte vil nu komme kongen for øre; kom derfor og lad os tales ved! 8 Men jeg sendte ham det bud: slige ting, som du omtaler, er slet ikke sket; det er dit eget påfund! 9 Thi de havde alle til hensigt at indjage os skræk, idet de tænkte, at vi skulle lade hænderne synke, så arbejdet ikke blev til noget. Men styrk du nu mine hænder! 10 Og da jeg gik ind i Sjemajas, Mehetab'els søn Delajas søns, Hus, som ved den tid måtte holde sig inde, sagde han: Lad os tales ved i Guds hus, i helligdommens indre, og stænge dørene, thi der kommer nogle folk, som vil dræbe dig; de kommer i nat for at dræbe dig!« 11 Men jeg svarede: skulle en mand som jeg flygte? Og hvorledes skulle en mand som jeg kunne betræde helligdommen og blive i live? Jeg går ikke derind! 12 Thi jeg skønnede, at det ikke var Gud, som havde sendt ham, men at han var kommet med det udsagn om mig, fordi tobija og Sanballat havde lejet ham dertil, 13 for at jeg skulle blive bange og forsynde mig ved slig adfærd og de få anledning til ilde omtale, så de kunne bagvaske mig. 14 Kom Tobija og Sanballat i hu, min Gud, efter deres gerninger, ligeledes profetinden Noadja og de andre profeter, der ville gøre mig bange! 15 Således blev muren færdig den fem og tyvende dag i Elul måned efter to og halvtredsindstyve dages forløb. 16 Og da alle'vore fjender hørte det, blev alle hedningerne rundt om os bange og såre nedslåede, idet de skønnede, at dette værk var udført med vor Guds hjælp. 17 Men der gik også i de dage en mængde breve frem og tilbage mellem Tobija og de store i Juda; 18 thi mange i Juda stod i edsforbund med ham, da han var svigersøn af Sjekanja, Aras søn, og hans søn Johanan var gift med en datter af Mesjullam, Berekjas søn. 19 Også plejede de både at tale godt om ham til mig og at forebringe ham mine ord; tobija sendte også breve for at gøre mig bange.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV