1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Prædikerens bog 12

1 Tænk på ding skaber i ungdommens dage, førend de onde dage kommer og årene nærmer sig, om hvilke du vil sige: »i dem har jeg ikke behag!« 2 Før sol og lys og måne og stjerner hylles i mørke og der atter kommer skyer efter regn, 3 tiden, da husets vogtere bæver, de stærke mænd bliver krumme, da møllepigerne svigter, fordi de er få, og de bliver mørke, som kigger ved gluggerne, 4 da begge gadedørene lukkes, mens møllen går med dæmpet lyd, da man står op ved spurvenes kvidder og alle sangens døtre hvisker, 5 da man også ængstes for bakker, og rædsler lurer på vejen, da mandeltræet blomstrer; græshoppen slappes og kapersbærret svigter, nu mennesket går til sin evige bolig og sørgetoget går gennem gaden, 6 førend sølvsnoren brister og guldskålen brydes itu, før krukken slås i stykker ved kilden og det søndrede hjul falder ned i brønden 7 og støvet vender tilbage til jorden som før og ånden til Gud, som gav den. 8 Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, alt er tomhed. 9 Endnu skal siges, at Prædikeren var viis; han gav også folket kundskab; han granskede og ransagede og formede mange ordsprog. 10 Prædikeren søgte at finde fyndord og optegnede sanddru lære, sandhedsord. 11 Som pigkæppe er de vises ord, som inddrevne søm, der sidder tæt; de er givet af en og samme hyrde. 12 Endnu skal siges: Min søn, var dig! Der er ingen ende på, som der skrives bøger, og megen gransken trætter legemet. 13 Enden på sagen, når alt er hørt, er: Frygt Gud og hold hans bud! Thi det bør hvert menneske gøre. 14 Thi hver en gerning bringer Gud for retten, når han dømmer alt, hvad der er skjult, være sig godt eller ondt.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV