1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Romerbrevet 12

1 å formaner jeg jer da, brødre! ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse. 2 Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne. 3 Thi i kraft af den nåde, som er mig givet, siger jeg til hver eneste iblandt jer, at han ikke må have højere tanker om sig selv, end han bør have, men han skal tænke besindigt alt efter det mål af tro, som Gud har tildelt enhver. 4 Thi ligesom vi har mange lemmer på et legeme, men lemmerne ikke alle har samme hverv, 5 således udgør vi mange ét legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer. 6 Vi har forskellige nådegaver efter den nåde, som er os givet; er det profetisk gave, så lad os bruge den, efter som vi har tro til; 7 eller en tjeneste, da lad os tage vare på tjenesten; eller om nogen er lærer, da på lærergerningen; 8 eller om nogen formaner, da på formaningen; den, der uddeler almisse, skal gøre det uden bagtanke; den, som er forstander, skal være det med iver; den, som øver barmhjertighed, skal gøre det med glæde. 9 Kærligheden skal være oprigtig; afsky det onde, hold jer til det gode; 10 vær hverandre hjerteligt hengivne i broderkærlighed; kom hverandre i forkøbet med at vise ærbødighed! 11 Vær ikke lunkne i jeres iver; vær brændende i ånden; tjen Herren; 12 vær glade i håbet, tålmodige i trængselen, udholdende i bønnen! 13 Vær med til at hjælpe de hellige, når de er i trang; vær ivrige efter at vise gæstfrihed! 14 Velsign dem, som forfølger jer, velsign, og forband ikke! 15 Vær glade med de glade, og græd med de grædende! 16 Vær indbyrdes enige; tragt ikke efter de høje ting, men hold jer til de ringe; vær ikke kloge i egne tanker! 17 Gengæld ikke nogen ondt med ondt; stræb efter det, der er godt i alle menneskers øjne, 18 om det er muligt. Hold fred med alle mennesker, så vidt det står til jer! 19 Tag ikke jer selv til rette, I elskede, men giv plads for Guds vrede, thi der står skrevet: »Mig tilkommer det at straffe, jeg vil gengælde, siger Herren.« 20 Men dersom din fjende sulter, så giv ham at spise; dersom han tørster, så giv ham at drikke; thi når du gør det, sanker du gloende kul på hans hoved.« 21 Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV