1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Romerbrevet 13

1 Enhver skal underordne sig de øvrigheder, han har over sig; thi der er ingen øvrighed, uden at den er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud, 2 så den, som sætter sig op imod øvrigheden, står Guds ordning imod; og de, som står den imod, vil pådrage sig selv dom. 3 De styrende er jo ikke til for at skræmme dem, som gør det gode, men dem, som gør det onde. Vil du være fri for at frygte øvrigheden, da gør det gode; så skal du få ros af den. 4 Thi den er Guds tjener dig til gavn. Men gør du det onde, så frygt; thi øvrigheden bærer ikke sværdet for ingenting; den er jo Guds tjener, som til straf lader vreden ramme den, der handler ondt. 5 Derfor er det nødvendigt at underordne sig, ikke alene for vredens, men også for samvittighedens skyld. 6 Af samme grund svarer I jo også skat; thi de, der tager vare netop på dette, er Guds tjenere. 7 Giv alle, hvad I er dem skyldige: den, I er skat skyldige, skat; den, I er told skyldige, told; den, I er frygt skyldige, frygt; den, I er ære skyldige, ære. 8 Bliv ingen noget skyldige uden det at elske hverandre; thi den, som elsker sin næste, har opfyldt loven. 9 Thi det: »Du må ikke bedrive hor; du må ikke slå ihjel; du må ikke stjæle; du må ikke begære,« og hvilket som helst andet bud, sammenfattes i dette ord: »Du skal elske din næste som dig selv.« 10 Kærligheden gør ikke næsten noget ondt; derfor er kærlighed lovens opfyldelse. 11 Og det skal I gøre, fordi I ved, at tiden er inde: den time er allerede kommet, da I skal stå op af søvne; thi frelsen er os nærmere nu, end da vi blev troende. 12 Natten lider, dagen er nær. Så lad os da aflægge mørkets gerninger og iføre os lysets våben; 13 lad os vandre sømmeligt som ved dag, ikke i svir og drik, ikke i utugt og løsagtighed, ikke i kiv og misundelse; 14 men ifør jer Herren Jesus Kristus, og plej ikke kødet, så begæringer vækkes.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV