1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Romerbrevet 15

1 Men vi, som er stærke, er skyldige at bære de svages skrøbeligheder og ikke gøre, hvad der er os selv til behag. 2 Enhver af os skal gøre, hvad der behager hans næste og er til gavn og opbyggelse. 3 Thi Kristus gjorde heller ikke, hvad der var ham selv til behag; men som der står skrevet: »Spotten fra dem, der spotter dig, er faldet på mig.« 4 Alt, hvad der forhen er skrevet, er jo skrevet, for at vi kan lære deraf, så vi ved udholdenhed og ved den trøst, skrifterne giver, kan bevare vort håb. 5 Og udholdenhedens og trøstens Gud give jer at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det, 6 så I enigt og med én mund kan prise Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader. 7 Tag jer derfor af hverandre, ligesom også Kristus har taget sig af os, til Guds ære. 8 Hvad jeg mener, er dette: for de omskårne er Kristus blevet tjener for Guds sanddruheds skyld, for at stadfæste forjættelserne til fædrene, 9 men hedningerne skal prise Gud for hans barmhjertigheds skyld, som der står skrevet: »Derfor vil jeg prise dig blandt hedninger og lovsynge dit navn.« 10 15,10. Og et andet sted står der: »Fryd jer, I hedninger, med hans folk!« 11 Og videre: »Lovsyng Herren, alle hedninger, og pris ham, alle folk.« 12 Og videre siger Esajas: »Komme skal Isajs rodskud, og han, der rejser sig for at herske over hedninger, på ham skal hedninger håbe.« 13 Og håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I må blive rige i håbet ved Helligåndens kraft! 14 Men hvad jer angår, mine brødre! er jeg selv overbevist om, at I er fulde af godhed, fyldte med al indsigt, i stand til også at formane hverandre. 15 Dog har jeg skrevet til dels ret dristigt til jer for at påminde jer i kraft af den nåde, Gud har givet mig 16 til iblandt hedningerne at være en Kristi Jesu offertjener og gøre præstetjeneste for Guds evangelium, for at hedningerne må blive et gudvelbehageligt offer, helliget ved Helligånden. 17 Det er altså i Kristus Jesus, jeg kan prise mig lykkelig over min tjeneste for Gud 18 Thi jeg vil ikke driste mig til at tale om andet end det, Kristus gennem mig har virket for at bringe hedningerne til lydighed, ved ord og gerning 19 ved kraften i tegn og undere, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring lige til Illyrien har fuldført forkyndelsen af evangeliet om Kristus; 20 dog således, at jeg sætter en ære i ikke at forkynde evangeliet dér, hvor Kristi navn allerede har lydt, for at jeg ikke skal bygge på en andens grundvold, 21 men som der står skrevet: »De, for hvem han ikke var forkyndt, skal se ham, og de, som intet har hørt, skal forstå.« 22 Derfor er jeg også gang på gang blevet forhindret i at komme til jer. 23 Men nu, da der ikke mere er brug for mig i disse egne, og jeg i adskillige år har længtes efter at komme til jer, 24 vil jeg gøre det når jeg rejser til Spanien; jeg håber nemlig at se jer på gennemrejsen og af jer blive hjulpet videre derhen, når jeg først i nogen måde har fået min længsel efter jer stillet. 25 Men nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige. 26 Thi Makedonien og Akaja har gerne villet samle en fællesgave til de fattige blandt de hellige i Jerusalem. 27 De har nemlig gerne villet det og står også i gæld til dem. Thi når hedningerne har fået del i de andres åndelige goder, så skylder de også at tjene dem med de timelige. 28 Når jeg nu er blevet færdig med dette og har bragt dem denne frugt i god behold, vil jeg derfra rejse om ad jer til Spanien. 29 Og jeg ved, at når jeg kommer til jer, kommer jeg med Kristi velsignelse i hele dens fylde. 30 Og jeg formaner jer, brødre! ved vor Herre Jesus Kristus og ved Åndens kærlighed til at stride sammen med mig i jeres bønner for mig til Gud, 31 for at jeg må slippe vel fra de genstridige i Judæa, og for at den hjælp, jeg bringer med til Jerusalem, må være de hellige kærkommen, 32 så jeg efter Guds vilje kan komme til jer med glæde og blive vederkvæget sammen med jer. 33 Fredens Gud være med eder alle! Amen«.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV