1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 11

1 Jeg tager min tilflugt til Herren! Hvor kan i sige til min sjæl: »fly som en fugl til bjergene! 2 Thi se, de gudløse spænder buen, lægger pilen til rette på strengen for i mørke at ramme de oprigtige af hjertet. 3 Når selv grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige da?« 4 Herren er i sin hellige hal, i himlen er Herrens trone; på jorderig skuer hans øjne ned, hans blik ransager menneskens børn; 5 retfærdige og gudløse ransager Herren; dem, der elsker uret, hader hans sjæl; 6 over gudløse sender han regn af gløder og svovl, et stormvejr er deres tilmålte bæger. 7 Thi retfærdig er Herren, han elsker at øve retfærd, de oprigtige skuer hans åsyn!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV