1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 112

1 Halleluja! Salig er den, der frygter Herren og ret har lyst til hans bud! 2 Hans æt bliver mægtig på jord, den oprigtiges slægt velsignes; 3 velstand og rigdom er i hans hus, hans retfærdighed varer evindelig. 4 For den oprigtige oprinder lys i mørke; han er mild, barmhjertig retfærdig. 5 Salig den, der ynkes og låner ud og styrer sine sager med ret; 6 thi han rokkes aldrig i evighed, den retfærdige ihukommes for evigt; 7 han frygter ikke for onde tidender, hans hjerte er trøstigt i tillid, til Herren; 8 fast er hans hjerte og uden frygt, indtil han skuer sine fjender med fryd; 9 til fattige deler han rundhåndet ud, hans retfærdighed varer evindelig; med ære løfter hans horn sig. 10 Den gudløse ser det og græmmer sig, skærer tænder og går til grunde; de gudløses attrå bliver til intet.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV