1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 113

1 Halleluja! Pris, i Herrens tjenere, pris Herrens navn! 2 Herrens navn være lovet fra nu og til evig tid; 3 fra sol i opgang til sol i bjærge være Herrens navn lovpriset! 4 Over alle folk er Herren ophøjet, hans herlighed højt over himlene. 5 Hvo er som Herren vor Gud, som rejste sin trone i det høje 6 og skuer ned i det dybe - i himlene og på jorden - 7 som rejser den ringe af støvet, løfter den fattige op af skarnet 8 og sætter ham mellem fyrster, imellem sit folks fyrster, 9 han, som lader barnløs hustru sidde som lykkelig barnemoder!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV