1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 114

1 Halleluja! Da Israel drog fra Ægypten, Jakobs hus fra det stammende folk, 2 da blev Juda hans helligdom, Israel blev hans rige. 3 Havet så det og flyede, Jordan trak sig tilbage, 4 bjergene sprang som vædre, højene hopped som lam. 5 Hvad fejler du, hav, at du flyr, Jordan, hvi går du tilbage, 6 hvi springer i bjerge som vædre, hvi hopper i høje som lam? 7 Skælv, jord, for Herrens åsyn, for Jakobs Guds åsyn, 8 han, som gør klipper til vanddrag, til kildevæld hården flint!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV