1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 118

1 Halleluja! Tak Herren, thi han er god, thi hans miskundhed varer evindelig. 2 Israel sige: »thi hans miskundhed varer evindelig!« 3 Arons hus sige: »thi hans miskundhed varer evindelig!« 4 De, som frygter Herren, sige: »thi hans miskundhed varer evindelig!« 5 Jeg påkaldte Herren i trængslen, Herren svared og førte mig ud i åbent land. 6 Herren, er med mig, jeg frygter ikke, hvad kan mennesker gøre mig? 7 Herren, han er min hjælper, jeg skal se med fryd på dem, der hader mig. 8 At ty til Herren er godt fremfor at stole på mennesker; 9 at ty til Herren er godt fremfor at stole på fyrster. 10 Alle folkeslag flokkedes om mig, jeg slog dem ned i Herrens navn; 11 de flokkedes om mig fra alle sider, jeg slog dem ned i Herrens navn; 12 de flokkedes om mig som bier, blussed op, som ild i torne, jeg slog dem ned i Herrens navn. 13 Hårdt blev jeg ramt, så jeg faldt, men Herren hjalp mig. 14 Min styrke og lovsang er Herren, han blev mig til Frelse. 15 Jubel og sejrsråb lyder i de retfærdiges telte: »Herrens højre øver vælde, 16 Herrens højre er løftet, Herrens højre øver vælde!« 17 jeg skal ikke dø, men leve og kundgøre Herrens gerninger. 18 Herren tugted mig hårdt, men gav mig ej hen i døden. 19 Oplad mig retfærdigheds porte, ad dem går jeg ind og lovsynger Herren! 20 Her er Herrens port, ad den går retfærdige ind. 21 Jeg vil takke dig, thi du bønhørte mig, og du blev mig til Frelse. 22 Den sten; bygmestrene forkastede, er blevet hovedhjørnesten. 23 Fra Herren er dette kommet, det er underfuldt for vore øjne. 24 Denne er dagen, som Herren har gjort, lad os juble og glæde os på den! 25 Ak, herre, frels dog, ak, herre; lad det dog lykkes! 26 Velsignet den, der kommer, i Herrens navn; vi velsigner eder fra Herrens hus! 27 Herren er Gud, og han lod det lysne for os. Festtoget med grenene slynge sig frem, til alterets horn er nået! 28 Du er min Gud, jeg vil takke dig, min Gud, jeg vil ophøje dig! 29 Tak Herren, thi han er god, thi hans miskundhed varer evindelig!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV