1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 128

1 Salig enhver, som frygter Herren og går på hans veje! 2 Dit arbejdes frugt skal du nyde, salig er du, det går dig vel! 3 Som en frugtbar vinranke er din hustru inde i dit hus, som oliekviste er dine sønner rundt om dit bord. 4 Se, så velsignes den mand, der frygter Herren. 5 Herren velsigne dig fra Zion, at du må se Jerusalems lykke alle dit livs dage 6 og se dine sønners sønner! Fred over Israel!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV