1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 143

1 Herre, hør min bøn og lyt til min tryglen, bønhør mig i din trofasthed, i din retfærd, 2 gå ikke i rette med din tjener, thi for dig er ingen, som lever, retfærdig! 3 Thi fjender forfølger min sjæl, de træder mit liv i støvet, lader mig bo i mørke som de, der for længst er døde. 4 Ånden hensygner i mig, mit hjerte stivner i brystet. 5 Jeg kommer fordums dage i hu, tænker på alle dine gerninger, grunder på dine hænders værk. 6 Jeg udbreder hænderne mod dig, som et tørstigt land så længes min sjæl efter dig. - Sela. 7 Skynd dig at svare mig, herre, min ånd svinder hen; skjul ikke dit åsyn for mig, så jeg bliver som de, der synker i graven. 8 Lad mig årle høre din miskundhed, thi jeg stoler på dig. Lær mig den vej, jeg skal gå, thi jeg løfter min sjæl til dig. 9 Fri mig fra mine fjender, herre, til dig flyr jeg hen; 10 lær mig at gøre din vilje, thi du er min Gud, mig føre din gode ånd ad den jævne vej! 11 For dit navns skyld, herre, holde du mig i live, udfri i din retfærd min sjæl af trængsel, 12 udslet i din miskundhed mine fjender, tilintetgør alle, som trænger min sjæl! Thi jeg er din tjener.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV