1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 146

1 Halleluja! Pris Herren, min sjæl! 2 Jeg vil prise Herren hele mit liv, lovsynge min Gud, så længe jeg lever. 3 Sæt ikke eders lid til fyrster, til et menneskebarn, der ikke kan hjælpe! 4 Hans ånd går bort, han bliver til jord igen, hans råd er bristet samme dag. 5 Salig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren hans Gud, 6 som skabte himmel og jord, havet og alf, hvad de rummer, som evigt bevarer sin trofasthed 7 og skaffer de undertrykte ret, som giver de sultne brød! Herren løser de fangne, 8 Herren åbner de blindes øjne, Herren rejser de bøjede, Herren elsker de retfærdige, 9 Herren vogter de fremmede, opholder faderløse og enker, men gudløses vej gør han kroget. 10 Herren er konge for evigt, din Gud, o Zion, fra slægt til slægt. Halleluja!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV