1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 149

1 Halleluja! Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling! 2 Israel glæde sig over sin skaber, over deres konge fryde sig Zions børn, 3 de skal prise hans navn under dans, lovsynge ham med pauke og citer; 4 thi Herren har behag i sit folk, han smykker de ydmyge med frelse. 5 De fromme skal juble med ære, synge på deres lejer med fryd, 6 med lovsang til Gud i mund og tveægget sværd i hånd 7 for at tage hævn over folkene og revse folkeslagene, 8 for at binde deres konger med lænker, deres ædle med kæder af jern 9 og fuldbyrde på dem den alt skrevne dom til ære for alle hans fromme! Halleluja! -
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV