1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 24

1 Herrens er jorden og dens fylde, jorderig og de, som bor derpå; 2 thi han har grundlagt den på have, grundfæstet den på strømme. 3 Hvo kan gå op på Herrens bjerg, og hvo kan stå på hans hellige sted? 4 Den med skyldfri hænder og hjertet rent, som ikke sætter sin hu til løgn og ikke sværger falsk; 5 han får velsignelse fra Herren, retfærdighed fra sin Frelses Gud. 6 Så er den slægt, som spørger efter ham, som søger dit åsyn, Jakobs Gud! - Sela. 7 Løft eders hoveder, i porte, løft jer, i ældgamle døre, at ærens konge kan drage ind! 8 Hvo er den ærens konge? Herren, stærk og vældig, Herren, vældig i krig! 9 Løft eders hoveder, i porte, løft jer, i ældgamle døre, at ærens konge kan drage ind! 10 Hvo er han, den ærens konge? Herren, Hærskares Herre, han er ærens konge! - Sela.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV