1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 26

1 Skaf mig ret o Herre, thi jeg vandrer i uskyld, stoler på Herren uden at vakle. 2 Ransag mig, herre, og prøv mig, gransk mine nyrer og mit hjerte; 3 thi din miskundhed står mig for øje, jeg vandrer i din sandhed. 4 Jeg tager ej sæde blandt løgnere, blandt falske kommer jeg ikke. 5 Jeg hader de ondes forsamling, hos gudløse sidder jeg ej. 6 Jeg tvætter mine hænder i renhed, at jeg kan vandre omkring dit alter, herre, 7 for at istemme takkesang, fortælle om alle dine undere. 8 Herre, jeg elsker dit hus, det sted, hvor din herlighed bor. 9 Bortriv ikke min sjæl med syndere, mit liv med blodstænkte mænd, 10 i hvis hænder er skændselsdåd, hvis højre er fuld af bestikkelse. 11 Jeg har jo vandret i uskyld, forløs mig og vær mig nådig! 12 Min fod står på den jævne grund, i forsamlinger vil jeg love Herren.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV