1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 4

2 svar, når jeg råber, min retfærds Gud! I trængsel skaffede du mig rum. Vær nådig og hør min bøn! 3 Hvor længe, I mænd, skal min ære skændes? hvor længe vil I elske tomhed, søge løgn? - Sela. 4 Vid dog, at Herren er mig underfuldt god; når jeg påkalder Herren, hører han mig. 5 Vredes kun, men forsynd eder ikke, tænk efter på eders leje og ti! - Sela. 6 Bring rette ofre og stol på Herren! 7 Mange siger: »Hvo bringer os lykke?« Opløft på os dit åsyns lys! 8 Herre, du skænked mit hjerte en glæde, større end deres, da korn og most flød over. 9 I fred går jeg til hvile og slumrer straks, thi, Herre, du lader mig bo alene i tryghed.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV