1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 43

1 Skaf mig ret, o Gud, og strid for mig mod folk, som ej kender til mildhed, fri mig fra en falsk, uretfærdig mand! 2 Thi du er min tilflugts Gud, hvi har du forstødt mig? Hvorfor skal jeg vandre sorgfuld, trænt af fjender? 3 Send dit lys og din sandhed, de lede mig, bringe mig til dit hellige bjerg og til dine boliger, 4 at jeg må komme til Guds alter, til min glædes Gud, juble og prise dig til citer, Gud, min Gud! 5 Hvorfor er du nedbøjet, sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit åsyns frelse og min Gud!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV