1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 46

2 Gud er vor tilflugt og styrke, en hjælp i angster, prøvet til fulde 3 Derfor frygter vi ikke, om jorden end bølger og bjergene styrter i havenes skød, 4 om end deres vande bruser og syder og bjergene skælver ved deres vælde. - Sela. 5 En flod og dens bække glæder Guds stad, den højeste har helliget sin bolig; 6 i den er Gud, den rokkes ikke, Gud bringer den hjælp, når morgen gryr. 7 Folkene larmed, rigerne vakled, han løfted røsten, så jorden skjalv, 8 Hærskares Herre er med os, Jakobs Gud er vor faste borg. Sela. 9 Kom hid og se på Herrens værk, han har udført frygtelige ting på jord. 10 Han gør ende på krig til jordens grænser, han splintrer buen, sønderbryder spydene, skjoldene tænder han i brand. 11 Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden! 12 Hærskares Herre er med os, Jakobs Gud er vor faste borg. Sela.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV