1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 47

2 Alle folkeslag, klap i hænderne, bryd ud i jublende lovsang for Gud! 3 Thi Herren, den højeste, er frygtelig, en konge stor over hele jorden. 4 Han bøjede folkefærd under os og folkeslag under vor fod; 5 han udvalgte os vor arvelod, Jakob hans elskedes stolthed. Sela. 6 Gud steg op under jubel, Herren under homets klang. 7 Syng, ja syng for Gud, syng, ja syng for vor konge; 8 thi han er al jordens konge, syng en sang for Gud. 9 Gud har vist, han er folkenes konge, på sin hellige trone har Gud taget sæde. 10 Folkenes stormænd samles med folket, der tilhører Abrahams Gud; thi Guds er jordens skjolde, højt ophøjet er han!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV