1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 70

2 Du værdiges, Gud, at fri mig, herre, il mig til hjælp! 3 Lad dem beskæmmes og røme, som vil mig til livs, og de, der ønsker mig ondt, lad dem vige med skændsel; 4 lad dem stivne af rædsel ved deres skam, de, som siger: »ha, ha!« 5 Lad alle, som søger dig, frydes og glædes i dig; lad dem, som elsker din Frelse, bestandig sige: »Gud er stor!« 6 Arm og fattig er jeg, il mig til hjælp, o Gud! Du er min hjælp og min Frelser; tøv ej , herre!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV