1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 8

2 Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn på den vide jord du, som bredte din højhed ud over himlen! 3 Af spædes og diendes mund har du rejst dig et værn for dine modstanderes skyld, for at bringe til tavshed fjende og hævner. 4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du skabte, 5 hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, et menneskebarn, at du tager dig af ham? 6 Du gjorde ham lidet ringere end Gud. Med ære og herlighed kroned du ham; 7 du satte ham over dine hænders værk, alt lagde du under hans fødder, 8 småkvæg og okser til hobe, ja, markens vilde dyr, 9 himlens fugle og havets fisk, alt, hvad der farer ad havenes stier. 10 Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn på den vide jord!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV