1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 82

1 Gud står frem i guders forsamling midt iblandt guder holder han dom 2 »hvor længe vil i dømme uredeligt og holde med de gudløse? Sela. 3 Skaf de ringe og faderløse ret, kend de arme og nødstedte fri; 4 red de ringe og fattige, fri dem ud af de gudløses hånd! 5 Dog, de kender intet, sanser intet, i mørke vandrer de om, alle jordens grundvolde vakler. 6 Jeg har sagt, at i er guder, i er alle den højestes sønner; 7 dog skal i dø som mennesker, styrte som en af fyrsterne!« 8 rejs dig, o Gud, døm jorden, thi alle folkene får du til arv!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV