1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 84

2 Hvor elskelig er dine boliger, hærskares herre! 3 Af længsel efter Herrens forgårde vansmægtede min sjæl, nu jubler mit hjerte og kød for den levende Gud! 4 Ja, spurven fandt sig et hjem og svalen en rede, hvor den har sine unger - dine altre, Hærskares Herre, min konge og Gud! 5 Salige de, der bor i dit hus, end skal de love dig. - Sela. 6 Salig den, hvis styrke er i dig, når hans hu står til højtidsrejser! 7 Når de går gennem bakadalen, gør de den til kildevang, og tidligregnen hyller den i velsignelser. 8 Fra kraft til kraft går de frem, de stedes for Gud på Zion. 9 Hør min bøn, o Herre, Hærskares Gud, lyt til, du Jakobs Gud! - Sela. 10 Gud, vort skjold, se til og vend dit blik til din salvedes åsyn! 11 Thi bedre een dag i din forgård end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds hus's tærskel end dvæle i gudløsheds telte. 12 Thi Gud Herren er sol og skjold, Herren giver nåde og ære; dem, der vandrer i uskyld, nægter han intet godt. 13 Hærskares Herre, salig er den, der stoler på dig!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV