1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 9

2 Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte, kundgøre alle dine undere, 3 glæde og fryde mig i dig, lovsynge dit navn, du højeste, 4 fordi mine fjender veg, faldt og forgik for dit åsyn. 5 Thi du hævded min ret og min sag, du sad på tronen som retfærds dommer. 6 Du trued ad folkene, rydded de gudløse ud, deres navn har du slettet for evigt. 7 Fjenden er borte, lagt øde for stedse, du omstyrted byer, de mindes ej mer. 8 Men Herren troner evindelig, han rejste sin trone til dom, 9 skal dømme verden med retfærd, fælde dom over folkefærd med ret. 10 Herren blev de fortryktes tilflugt, en tilflugt i trængselstider; 11 og de stoler på dig, de, som kender dit navn, thi du svigted ej dem, der søgte dig, herre. 12 Lovsyng Herren, der bor på Zion, kundgør blandt folkene, hvad han har gjort! 13 Thi han, der hævner blodskyld, kom dem i hu, han glemte ikke de armes råb: 14 »herre, vær nådig, se, hvad jeg lider af avindsmænd, du, som løfter mig op fra dødens porte, 15 at jeg kan kundgøre al din pris, juble over din Frelse i Zions datters porte!« 16 folkene sank i graven, de grov, deres fod blev hildet i garnet, de satte. 17 Herren blev åbenbar, holdt dom, den gudløse hildedes i sine hænders gerning. - Higgajon Sela. 18 Til dødsriget skal de gudløse fare, alle folk, der ej kommer Gud i hu. 19 Thi den fattige glemmes ikke for evigt, ej skuffes evindelig ydmyges håb. 20 Rejs dig, Herre, lad ikke mennesker få magten, lad folkene dømmes for dit åsyn; 21 Herre, slå dem med rædsel, lad folkene kende, at de er mennesker! - Sela.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV