1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 91

1 Den der sidder i den højestes skjul og dvæler i den Almægtiges skygge, 2 siger til Herren: Min tilflugt, min klippeborg, min Gud, på hvem jeg stoler. 3 Thi han frier dig fra fuglefængerens snare, fra ødelæggende pest; 4 han dækker dig med sine fjedre, under hans vinger finder du ly, hans trofasthed er skjold og værge. 5 Du frygter ej nattens rædsler, ej pilen der flyver om dagen 6 ej pesten, der sniger i mørke, ej middagens hærgende sot. 7 Falder end tusinde ved din side, ti tusinde ved din højre hånd, til dig når det ikke hen; 8 du ser det kun med dit øje, er kun tilskuer ved de gudløses straf; 9 (thi du, herre, er min tilflugt) den højeste tog du til bolig. 10 Der times dig intet ondt, dit telt kommer plage ej nær; 11 thi han byder sine engle at vogte dig på alle dine veje; 12 de skal bære dig på deres hænder, at du ikke skal støde din fod på nogen sten; 13 du skal træde på slanger og øgler, trampe på løver og drager. 14 »Da han klynger sig til mig, frier jeg ham ud, jeg bjærger ham, thi han kender mit navn; 15 kalder han på mig, svarer jeg ham, i trængsel er jeg hos ham, jeg frier ham og giver ham ære: 16 Med et langt liv mætter jeg ham og lader ham skue min Frelse!«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV