1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 96

1 Syng Herren en ny sang, syng for Herren, al jorden, 2 syng for Herren og lov hans navn, fortæl om hans frelse dag efter dag, 3 kundgør hans ære blandt folkene, hans undere blandt alle folkeslag! 4 Thi stor og højlovet er Herren, forfærdelig over alle guder; 5 thi alle folkeslagenes guder er afguder, Herren er himlens skaber. 6 For hans åsyn er højhed og hæder, lov og pris i hans helligdom. 7 Giv Herren, i folkeslags slægter, giv Herren ære og pris, 8 giv Herren hans navns ære, bring gaver og kom til hans forgårde, 9 tilbed Herren i helligt skrud, bæv for hans åsyn, al jorden! 10 Sig blandt folkeslag: »Herren har vist, han er konge, han grundfæsted jorden, den rokkes ikke, med retfærd dømmer han folkene.« 11 himlen glæde sig, jorden juble, havet med dets fylde bruse, 12 marken , juble og alt, hvad den bærer! Da fryder sig alle skovens træer 13 for Herrens åsyn, thi han kommer, han kommer at dømme jorden; han dømmer jorden med retfærd og folkene i sin trofasthed.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV