1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Salmernes bog 97

1 Herren har vist, han er konge! Jorden juble, lad glædes de mange strande! 2 Skyer og mulm er om ham, retfærd og ret er hans trones støtte; 3 ild farer frem foran ham, og luer iblandt hans fjender. 4 Hans lyn lyste op på jorderig, jorden så det og skjalv; 5 bjergene smelted som voks for Herren, for hele jordens herre; 6 himlen forkyndte hans retfærd, alle folkeslag skued hans herlighed. 7 Til skamme blev alle, som dyrkede billeder, de, som var stolte af deres afguder; alle guder bøjed sig for ham. 8 Zion hørte det og glædede sig, og Judas døtre jublede over dine domme, Herre! 9 Thi du, o Herre, er den højeste over al jorden, højt ophøjet over alle guder! 10 I, som elsker Herren, hade det onde! Han vogter sine frommes sjæle og frier dem af de gudløses hånd; 11 over de retfærdige oprinder lys og glæde over de oprigtige af hjertet. 12 I retfærdige, glæd jer i Herren, lovsyng hans hellige navn!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV