1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Titusbrevet 3

1 Læg dem på sinde at underordne sig myndigheder og øvrigheder, at være dem lydige, være rede til enhver god gerning, 2 ikke forhåne nogen, ikke være stridbare, men milde og vise al sagtmodighed mod alle mennesker. 3 Thi vi var selv engang uforstandige, ulydige, vildfarne, trælle under alle hånde begæringer og lyster vi levede i ondskab og misundelse, var forhadte og hadede hverandre. 4 Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til menneskene blev åbenbaret, 5 frelste han os, ikke for de retfærdige gerningers skyld, vi havde gjort, men på grund af sin barmhjertighed, ved badet til genfødelse og fornyelse ved Helligånden, 6 som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, 7 for at vi, retfærdiggjorte ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. 8 Dette er troværdig tale, og jeg vil, at du skal indprente det, for at de, som er kommet til tro på Gud, skal beflitte sig på at øve gode gerninger. Dette er godt og gavnligt for menneskene. 9 Men tåbelige stridsspørgsmål og stamtavler og kiv og kampe om loven skal du holde dig fra; thi de er unyttige og ufrugtbare. 10 En mand, der volder splittelser, skal du vise bort, efter at du en eller to gange ham advaret ham; 11 du ved jo, at et sådant menneske er på vildspor og synder, dømt af sig selv. 12 Når jeg sender Artemas til dig eller Tykikus, så skynd dig at komme til mig i Nikopolis; der har jeg nemlig besluttet at blive vinteren over. 13 Den lovkyndige Zenas og Apollos skal du omhyggelig udruste til deres rejse, for at de ikke skal mangle noget. 14 Også vore folk må lære at øve gode gerninger for at hjælpe, hvor det er nødvendigt, så de ikke skal være uden frugt. Tit. 15 Alle, som er hos mig, sender hilsen til dig. Hils dem, som elsker os i troen. Nåde være med eder alle!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV