1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Zakarias bog 13

1 På hin dag skal en kilde vælde frem for Davids hus og Jerusalems indbyggere mod synd og urenhed. 2 Og på hin bag, lyder det fra Hærskares Herre, udrydder jeg afgudernes navne af landet, så de ikke mer skal ihukommes; også Profeterne og urenhedens ånd driver jeg ud af landet. 3 Når nogen da atter profeterer, skal hans egne forældre, hans fader og moder, sige til ham: Du har forbrudt dit liv, thi du har talt løgn i Herrens navn.« Og hans egne forældre, hans fader og moder, skal gennembore ham, når han profeterer. 4 På hin dag skal hver en profet skamme sig over sine syner, når han profeterer, og han skal ikke klæde sig i lådden kappe for at føre folk bag lyset, 5 men sige: »Jeg er ingen profet; jeg er bonde og har dyrket jord fra min ungdom.« 6 Og spørger man ham: »Hvad er det for sår på dit bryst?« skal han sige: »dem fik jeg i mine boleres hus.« 7 frem, sværd, imod min hyrde, mod manden, som står mig nær, så lyder det fra Hærskares Herre. Hyrden vil jeg slå, så fårehjorden spredes; mod drengene løfter jeg hånden. 8 Og i hele landet lyder det fra Herren, skal to tredjedele udryddes og udånde, men een tredjedel skal levnes. 9 Og denne tredjedel fører jeg i ild og renser den, som man renser sølv, prøver den, som man prøver guld. Den skal påkalde mit navn,og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit folk.« og den skal sige: »Herren er min Gud.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV