1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Zakarias bog 3

1 Derpå lod han mig se ypperstepræsten Josua, og han stod foran Herrens engel, medens Satan stod ved hans højre side for at føre klage imod ham. 2 Men Herren,sagde til Satan: »Herren true dig, Satan, Herren true dig, han, som udvalgte Jerusalem. Er denne ikke en brand, som er reddet ud af ilden?« 3 Josua havde snavsede klæder på og stod foran engelen; 4 men denne tog til orde og sagde til dem, som stod ham til tjeneste: »Tag de snavsede klæder af ham!« Og til ham sagde han: »se, jeg har taget din skyld fra dig, og du skal have højtidsklæder på.« 5 Og han sagde: »Sæt Et rent hovedbind på hans hoved!« og de satte et rent hovedbind på hans hoved og gav ham rene klæder på. Så trådte Herrens engel frem, 6 og Herrens engel vidnede for Josua og sagde: 7 Så siger Hærskares Herre: Hvis du vandrer på mine veje og holder mine forskrifter, skal du både råde i mit hus og vogte mine forgårde, og jeg giver dig gang og sæde blandt dem, som står her« 8 Hør, du ypperstepræst Josua, du og dine embedsbrødre, som sidder for dit ansigt: De er varselmænd! Thi se, jeg lader min tjener Zemak komme. 9 Thi se, den sten, jeg lægger hen for Josua - på den Ene sten er syv øjne - se, jeg rister selv dens indskrift, lyder det fra Hærskares Herre, og på een dag udsletter jeg dette lands skyld. 10 På hin dag, lyder det fra Hærskares Herre, skal I byde hverandre til gæst under vinstok og figenfræ.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV