1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Zakarias bog 5

1 Derpå løftede jeg mine øjne og skuede, og se, der var en flyvende bogrulle. 2 Og han spurgte mig: »Hvad ser du?« Jeg svarede: »Jeg ser en flyvende bogrulle, som er tyve alen lang og ti alen bred.« 3 Da sagde han til mig: »Det er forbandelsen, som udgår over hele landet; thi alle, som stjæler, er nu længe nok gået fri, og alle, som sværger, er nu længe nok gået fri. 4 Jeg lader den udgå, lyder det fra Hærskares Herre, for at den skal komme i tyvens hus og dens hus, som sværger falsk ved mit navn, og sætte sig fast i deres huse og tilintetgøre dem med tømmer og sten.« 5 Derpå trådte engelen, som talte med mig, frem og sagde til mig: »Løft dine øjne og se, hvad det er, som kommer der!« 6 Jeg spurgte: »Hvad er det?« og han svarede: »Det er efaen, som kommer.« og han vedblev: »Det er deres brøde i hele landet.« 7 Og se, et blylåg løftedes, og se, i efaen sad en kvinde. 8 Og han sagde: »Det er gudløsheden!« så stødte han hende ned i efaen og slog blylåget i over åbningen. 9 Og jeg løftede mine øjne og skuede, og se, to kvinder kom båret af vinden, og deres vinger var som storkevinger; og de løftede efaen op mellem himmel og jord. 10 Så spurgte jeg engelen, som talte med mig: »Hvor bærer de efaen hen?« 11 Han svarede: »Hen at bygge hende et hus i Sinears land, og når det er rejst, sætter de hende der, hvor hendes sted er.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV