1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Zakarias bog 6

1 Atter løftede jeg mine øjne og skuede, og se, fire vogne kom frem mellem de to bjerge, og bjergene var af kobber. 2 For den første vogn var der røde heste, for den anden sorte, 3 for den tredje hvide og for den fjerde brogede. 4 Jeg spurgte engelen, som talte med mig: »hvad betyder disse herre?« 5 Og engelen svarede: »Det er himmelens fire vinde, som drager ud efter at have fremstillet sig for al jordens herre. 6 Vognen med de sorte heste for drager ud til nordlandet, de hvide til østlandet og de brogede til Sydlandet; 7 de røde drager mod vest. Og de var ivrige efter at komme af sted for at drage ud over jorden. Da sagde han: »Af sted; drag ud over jorden!« og de drog ud over jorden. 8 Så kaldte han på mig og talte således til mig: »Se, de, som drager ud til nordlandet, lader min ånd dale ned over nordens land.« 9 Herrens ord kom til mig således: 10 Tag imod gaver fra de landflygtige, fra Heldaj, Tobija og Jedaja; endnu i dag skal du gå indtil Josjija, Zefanjas søn, som er kommet fra Babel, 11 og modtage sølv og guld. Lad så lave en krone og sæt den på Josuas hoved 12 med de ord: »Så siger Hærskares Herre: Se, der kommer en mand, hvis navn er Zemak under ham skal det spire, og han skal bygge Herrens helligdom. 13 Han skal bygge Herrens helligdom, og han skal vinde højhed og sidde som hersker på sin trone: Og han skal være præst ved hans højre side, og der skal være fuld enighed mellem de to. 14 Men kronen skal blive i Herrens helligdom til minde om Heldaj, Tobija, Jedaja og hen, Zefanjas søn. 15 Langvejs fra skal man komme og bygge på Herrens helligdom; og i skal kende, at Hærskares Herre har sendt mig til eder. Og dersom i adlyder Herren eders Gud - - -
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV