1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Zakarias bog 7

1 I kong Darius's fjerde regeringsår kom Herrens ord til Zakarias på den fjerde dag i den niende måned, Kislev. 2 Da sendte Betel-Sar'ezer og Regem-Melek og hans mænd bud for at bede Herren om nåde 3 og spørge præsterne ved Hærskares Herres hus og profeterne: »Skal jeg græde og spæge mig i den femte måned, som jeg nu har gjort i så mange år?« 4 Da kom Hærskares Herres ord til mig således: 5 Sig til alt folket i landet og til præsterne: Når I har fastet og klaget i den femte og syvende måned i halvfjerdsindstyve år, var det Da mig, i fastede for? 6 og når I spiser og drikker, er det da ikke eder, som spiser og drikker? 7 Kender i ikke de ord, Herren forkyndte ved de tidligere profeter, dengang Jerusalem og dets byer trindt om var beboet og havde fred, og Sydlandet og lavlandet var beboet? 8 og Herrens ord kom til Zaka rias således: 9 Så siger Hærskares Herre: Fæld redelig dom, vis miskundhed og barmhjertighed mod hverandre, 10 undertryk ikke enker og faderløse, fremmede og nødlidende og tænk ikke i eders hjerter ondt mod hverandre! 11 Men de ville ikke høre; de var stivnakkede og gjorde deres ører døve 12 og deres hjerter hårde som diamant for ikke at høre loven og de ord, Hærskares Herre sendte gennem sin Ånd ved de tidligere profeter. Derfor kom der stor vrede fra Hærskares Herre. 13 Ligesom de ikke hørte, når han kaldte, således vil jeg, sagde Hærskares Herre, ikke høre, når de kalder; 14 og jeg blæste dem bort blandt alle de folk, de ikke kendte, og landet blev øde efter dem, så ingen drog ud eller hjem; og de gjorde det yndige land til en ørk.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV