Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Samuelsboken 19: 2


2000
och för hela hären blev segerns dag till en sorgedag när de hörde att kungen var så förtvivlad över sin son.
folkbibeln
Och segern blev den dagen förvandlad till sorg för allt folket, eftersom de på den dagen fick höra hur kungen sörjde för sin sons skull.
1917
Och segern blev på den dagen förbytt till sorg för allt folket, eftersom folket på den dagen fick höra sägas att konungen var bedrövad för sin sons skull.
1873
Och vardt i den dagen en sorg af segren i hela folkena; förty folket hade i den dagen hört, att Konungen var bedröfvad om sin son.
1647 Chr 4
Oc en Sejr blef paa den Dag til en Graad iblant alt Folcket / thi Folcket hørde paa samme dag / ad der sagdis: Kongen sørger for sin Søn.
norska 1930
2 Og seieren blev den dag til sorg for alt folket, fordi folket den dag fikk høre at kongen var bedrøvet over sin sønn.
Bibelen Guds Ord
Slik ble seieren den dagen vendt til sorg for hele folket. For folket hørte det ble sagt den dagen: "Kongen sørger over sin sønn."
King James version
And the victory that day was turned into mourning unto all the people: for the people heard say that day how the king was grieved for his son.

danska vers