Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Kungaboken 3: 7


2000
Och han skickade detta budskap till kung Joshafat av Juda: ”Kungen av Moab har avfallit från mig. Vill du dra i fält mot Moab tillsammans med mig?” – ”Ja”, svarade Joshafat, ”jag och du är ett, mitt folk är ditt folk, mina hästar är dina hästar.
folkbibeln
Sedan sände han bud till Josafat, kungen i Juda, och lät säga: "Kungen i Moab har gjort uppror mot mig. Vill du gå med mig för att strida mot Moab?" Han svarade: "Ja, jag vill dra dit upp - jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar!”
1917
Därefter sände han åstad bud till Josafat, konungen i Juda, och lät säga honom: ”Konungen i Moab har avfallit från mig. Vill du draga med mig för att strida mot Moab?” Han svarade: ”Ja, jag vill draga ditupp — jag såsom du, mitt folk såsom ditt folk, mina hästar såsom dina hästar!”
1873
Och sände bort till Josaphat, Juda Konung, och lät säga honom: De Moabiters Konung är affallen ifrå mig. Kom med mig till att strida emot de Moabiter. Han sade: Jag vill uppkomma; jag är såsom du, och mitt folk såsom ditt folk, och mine hästar såsom dine hästar;
1647 Chr 4
Oc drog bort oc sendte til Josaphat / Konge i Juda / oc lod hannem sige : De Moabiters Konge er falden fra mig / vilt du komme med mig imod Mobaiterne til Strjden? Oc hand sagde : Jeg vil komme hen op / Jeg er lige som du / mit Folck som dit Folck / mine Heste som dine Heste.
norska 1930
7 Så sendte han bud til Judas konge Josafat og lot si: Moabs konge er falt fra mig; vil du dra med mig og stride mot Moab? Han svarte: Ja, jeg vil dra med; som du, så jeg, som ditt folk, så mitt folk, som dine hester, så mine hester.
Bibelen Guds Ord
Så gikk han av sted og sendte bud til Josjafat, kongen av Juda, og sa: "Moabs konge har gjort opprør mot meg. Vil du dra med meg og stride mot Moab?" Han svarte: "Jeg vil dra opp. Jeg er som du, mitt folk er som ditt folk, mine hester er som dine hester."
King James version
And he went and sent to Jehoshaphat the king of Judah, saying, The king of Moab hath rebelled against me: wilt thou go with me against Moab to battle? And he said, I will go up: I am as thou art, my people as thy people, and my horses as thy horses.

danska vers